02 88 46 400 info@mocis.si

V študijskem krožku S šibjem pletemo tudi medsebojne vezi je aktivno sodelovalo osem udeležencev, in sicer štirje iz prejšnjega študijskega krožka in štiri nove udeleženke. Člani, ki so že lani spoznali osnove pletenja, so se prostovoljno odločili, da pri začetnih korakih pomagajo novim članicam. Pri tem so pokazali izredno mero strpnosti in vztrajnosti. Znali so spodbujati, motivirati. Začutili so, da so odgovorni za nove članice, kar je pripomoglo k večjemu medsebojnemu zaupanju in spoštovanju. Temelji dobrih odnosov so se izoblikovali že pri nabiranju in rezanju šib. Pri vseh članih se je pokazala zelo velika želja po pletenju različnih košar različnih velikosti. Naša srečanja smo popestrili s socialnimi in besednimi igrami, kar je našim srečanjem dalo dodano vrednost, saj smo na ta način poskrbeli za še boljše vzdušje v samem krožku.

ibje_025   ibje_014

Soglasno smo se odločili, da bomo svoje izdelke razstavili v izložbah trgovin v centru mesta Slovenj Gradec. Sodelovali smo tudi na PARADI UČENJA v Slovenj Gradcu, kjer smo imeli svojo stojnico in prikazovali različne načine pletenja. Bili smo zelo ponosni, saj je naše delo privabljalo lepo število obiskovalcev, tako starejših kot tudi mladih, kar je še posebej razveseljivo.

Vsi člani so si bili enotni, da bi lahko enostavne košare že učili izdelovati druge (nekateri so že stopili v »akcijo«), se pa vsekakor zavedajo, da se morajo še ogromno naučiti, predvsem bi radi utrdili pletenje okrasnih robov košar. Pokazali so tudi veliko željo in pripravljenost sodelovati na KARAVANI ŠTUDIJSKIH KROŽKOV, kjer je prav član tega ŠK odigral eno vidnih vlog.

ibje_013

Zelo pomemben dosežek ŠK S šibjem pletemo tudi medsebojne vezi je posebna vez, ki se je spletla med člani in njihova nesebična pripravljenost pomagati drugemu ter velika želja po ustvarjanju in učenju.

 

ibje_025