02 88 46 400 info@mocis.si

Kombinirani jezikovni tečaji („blended learning“, stopnja B1)

Za bolj učinkovito učenje bomo poučevanje v učilnici kombinirali z aktivno rabo spletnih virov, aplikacij in sodobnih načinov učenja tujih jezikov.

CILJI PROGRAMA:

  • spodbujanje k samostojni rabi jezika in aktivni konverzaciji,
  • spoznavanje in aktivna raba elektronskih virov kot podpora jezikovnemu učenju,
  • posredno urjenje računalniških spretnosti in
  • po meri prilagojena vsebina ter večja motiviranost za nadaljnje samostojno učenje.

Tečaja angleščine in nemščine potekata na nivoju B1 in trajata 40 ur.

070 500 608, irena.smidjeram@mocis.si                040 164 612, urska.novak@mocis.si

Prednost pri vpisu v BREZPLAČNE PROGRAME imajo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let, z največ dokončano V. stopnjo izobrazbe.