02 88 46 400 info@mocis.si

◦Računalniški tečaji

◦Tečaji tujih jezikov

◦Učinkovita komunikacija

◦Zdrav življenjski slog na delovnem mestu

◦Higiena živil in sistem HACCP …

Pogoj za vključitev: ZAPOSLENI in BREZPOSELNI nad 45 let, z največ dokončana IV. stopnja izobrazbe