02 88 46 400 info@mocis.si

Namera prijave na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

MOCIS, Center ta izobraževanje odraslih obvešča vse izvajalce izobraževanja odraslih v koroški regiji, da kot vodilni konzorcijski partner pripravlja prijavo na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

Hkrati pozivamo vse zainteresirane partnerje, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, da svoj interes za sodelovanje v konzorciju pošljejo do ponedeljka 24. 9. 2018 do 9.00 na e-naslov: sonja.lakovsek@mocis.si.

Glede na finančna določila in predvidene kazalnike razpisa lahko v konzorcij sprejmemo le tri partnerje. Prosimo, da nam do ponedeljka, 24. 9. poleg predstavitve svoje organizacije pošljete tudi opis vašega prispevka k doseganju ciljev razpisa.