02 88 46 400 info@mocis.si

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih iz Slovenj Gradca sodeluje v projektu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Razvoj novih programov na področju splošnega izobraževanja odraslih za pridobivanje temeljnih kompetenc s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah.
V sklopu projekta smo pripravili 50-urni program z naslovom Uporabna slovenščina za albansko govoreče, katerega glavni cilj je osnovno opismenjevanje in sporazumevanje v slovenskem jeziku v različnih življenjskih situacijah. Hkrati s programom nastaja tudi gradivo, ki ga bodo lahko učitelji uporabili pri izvajanju tega programa.

 
Vse učitelje, organizatorje izobraževanja, mentorje, kulturne mediatorje in drugo zainteresirano javnost, ki imajo stike z omenjeno ciljno skupino, vabimo na 8-urno brezplačno usposabljanje za uporabo programa »Uporabna slovenščina za albansko govoreče«, ki bo v petek, 20. 10. 2017, od 9. do 15.30 ure, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja, Ozare 19, Slovenj Gradec (1. nadstropje, konferenčna dvorana).

 
Usposabljanje bo izvedla Breda Pungartnik, prof. slovenščine, z dolgoletnimi izkušnjami na področju izvajanja tečajev slovenščine za priseljence.
Na usposabljanju bodo predstavljene naslednje teme:
– Značilnosti ciljne skupine
– Predstavitev albanskega jezika in ovir pri integraciji v slovensko družbo
s strani naravne govorke albanščine
– Predstavitev programa in gradiva za albansko govoreče
– Predvidena organizacija izvedbe programa
– Praktični prikazi uporabe gradiva
Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo o udeležbi.

Prijave na usposabljanje so mogoče do torka, 17. 10. 2017 preko obrazca: Prijave

Za usposabljanje je na voljo 15 mest.

Več informacij: Urška Novak, 040 164 612, urska.novak@mocis.si