02 88 46 400 info@mocis.si

Vpisi potekajo na sedežu MOCIS-a, Meškova ulica 21, pri Kristini Navotnik.