02 88 46 400 info@mocis.si

Priprave na NPK turistični animator

Vpisni pogoji

  • znanja srednje splošne ali strokovne šole
  • potrdilo mentorja o opravljenih najmanj 200 urah praktičnega dela s področja turistične animacije

Trajanje

  • 50 ur

Vsebina

  1. Sprejemanje in informiranje gostov.
  2. Organiziranje in izvajanje sprehodov in izletov.
  3. Organiziranje in izvajanje dnevnih in večernih animacij.
  4. Organiziranje in izvajanje športno-rekreativnih animacij.
  5. organiziranje in izvajanje posebnih tematskih dogodkov.

Cena: 360 evrov na udeleženca