02 88 46 400 info@mocis.si

Priprave na NPK Socialni oskrbovalec na domu

Pogoji za vpis:

 • zaključena osnovna šola
 • starost 23 let
 • 5 let delovnih izkušenj pri delu z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami

Trajanje usposabljanja:

Program traja 150 ur in obsega 75 teoretičnega ter 75 ur praktičnega dela, od tega bo vsaj 40 ur usposabljanja v obliki neposrednega dela.

Vsebina usposabljanja:

Program socialni oskrbovalec na domu/socialna oskrbovalka na domu vsebinsko zajema naslednje vsebinske module, ki so usklajeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za NPK socialni oskrbovalec na domu:

 1. Socialna oskrba
 2. Osebna oskrba uporabnika
 3. Socialno vključevanje uporabnika
 4. Pomoč v gospodinjstvu
 5. Pomen komunikacije v socialni oskrbi
 6. Vodenje dokumentacije v socialni oskrbi
 7. Zdrava prehrana
 8. Ukrepanje v nepričakovanih situacijah in nudenje ustrezne pomoči
 9. Ravnanje s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki
 10. Pomen kakovosti v socialni oskrbi

Teoretični del se izvaja v učilnicah na MOCIS-u, praktični del pa v Domu starostnikov v Slovenj Gradcu.

Cena usposabljanja: 710,00 evrov (možnost plačila na obroke)