02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • prodajalec / prodajalka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vseinteresne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

Zaključni izpit vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • zaključna dela (izdelek oz. storitev in zagovor)

PREDMETNIK

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Število kT

P1

Slovenščina

0bvezno

12

P2

Matematika

obvezno

12

P3

Tuji jezik

obvezno

9

P4

Umetnost

obvezno

2

P5

Naravoslovje

obvezno

6

P6

Družboslovje

obvezno

6

P7

Športna vzgoja

oproščeno

7

Skupaj A

 

54

M1

Temelji gospodarstva

obvezno

5

M2

Poslovanje trgovskega podjetja

obvezno

17

M3

Prodaja blaga

obvezno

29

M4

Upravljanje z blagovno skupino živila

izbirno

5

M5

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

izbirno

5

M6

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

izbirno

5

Skupaj B

 

56

 Praktično usposabljanje z delom

 

36

 Interesne dejavnosti

 

6

 Odprti kurikulum

 

25

Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180 KT