02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • gastronomsko turistični tehnik / gastronomsko turistična tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten z 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 šolska leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vseinteresne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz gostronomije in turizma s podjetništvom
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izdelek oz. storitev in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka  Programske enote  Obvezno / izbirno  Število KT 
P1 Slovenščina obvezno 24
P2 Matematika obvezno 19
P3 Tuji jezik obvezno 20
P4 Tuji jezik 2 obvezno 8
P5 Umetnost obvezno 3
P6 Zgodovina obvezno 5
P7 Geografija obvezno 5
P8 Sociologija Izbirno 3
P9 Psihologija Izbirno 3
P10 Fizika obvezno 3
P11 Kemija obvezno 3
P12 Biologija obvezno 3
P13 Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A   110
M1 Osnove gostinstva in turizma obvezno 8
M2 Podjetništvo in zakonodaja obvezno 8
M3 Poslovno komuniciranje in IKT obvezno 8
M4 Naravna in kulturna dediščina obvezno 8
M5-M22 Izbirni moduli izbirno 43
Skupaj B   75
 Praktično usposabljanje z delom   10
 Interesne dejavnosti   14
 Odprti kurikulum   27
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240 KT

Šola izbira med naslednjimi strokovnimi moduli v obsegu 43 KT: Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov, Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Turistično spremljanje in vodenje, Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov, Obdelava turističnih informacij, Hotelska in receptorska dela, Priprava dietnih jedi, Catering, Estetika in senzorika, Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu, Animacija, Organizacija turističnih storitev, Dopolnilne dejavnosti v hotelu, Turistično destinacijski menedžment, Restavracijsko slaščičarstvo, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač.