02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • gastronomsko turistični tehnik / gastronomsko turistična tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten s 60 kreditnimi točkami (KT) in traja 1 šolsko leto.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami  obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz gostronomije in turizma s podjetništvom
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izdelek oz. storitev in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno/
izbirno
Število kreditnih točk
M1 Osnove gostinstva in turizma obvezno 8
M2 Podjetništvo obvezno 3
M3 Strokovno sporazumevanje v tujih jezikih obvezno 4
M4 Kulinarika in turistične zanimivosti doma in v svetu obvezno 3
M5 Redni obroki izbirno 6
M6 Izredni obroki izbirno 6
M7 Ponudba rednih obrokov izbirno 4
M8 Ponudba izrednih obrokov izbirno 4
M9 Spremljanje in vodenje v turizmu izbirno 6
M10 Prodaja turističnih proizvodov izbirno 4
M11 Turistične informacije izbirno 6
M12 Hotelske in receptorske  storitve izbirno 4
M13 Priprava  dietnih jedi izbirno 3
M14 Catering izbirno 3
M15 Estetika in senzorika izbirno 3
M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu izbirno 3
M 17 Animacija gostov izbirno 4
M 18 Organizacija turističnih storitev izbirno 4
M 19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu izbirno 3
M 20 Turistično destinacijski  menedžment izbirno 3
M 21 Restavracijsko slaščičarstvo izbirno 3
M 22 Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač izbirno 3
Skupaj B 41
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 10
Odprti kurikulum 5
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 60

Šola po lastni izbiri izmed strokovnih modulov od M5 do M22 določi strokovne module v obsegu 23 KT.