02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

 • ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževalni program  traja 1 šolsko leto.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Udeleženec  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami  vse strokovne predmete, poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem izobraževanju v delovnem procesu in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstvo
 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek oz. storitev in zagovor

PREDMETNIK

 • Poslovanje podjetij s projekti
 • Ekonomika
 • Delovanje gospodarstva
 • Materialno knjigovodstvo
 • Finančno knjigovodstvo
 • Neposredno trženje
 • Praktično izobraževanje v delovnem procesu